உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

Wednesday, July 27, 2011

வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு விதிகள்


வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு 

அ) தமிழக அரசு தமது அலுவலர்களுக்கு கீழே உள்ள பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  விழாக்களுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு நாட்கள் என வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு அனுமதிக்கிறது. (அ.நி.எண் 3 /ப.ம.நி.சீ துறை நாள் 12.01.2006 )

ஆ) மத சார்பின்றி எந்த பண்டிகைக்கு வேண்டுமானாலும் ஆண்டிற்கு நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

இ) இவ்விடுப்பினை அரை நாளாக எடுக்க இயலாது. (அ.க.எண். 118727 அ.வி. III/88-1 ப.ம.நி.சீ. துறை நாள் 04.04.87)ஈ) காலதாமத வருகைக்காக இவ்வகை விடுப்பை ஈடுகட்ட முடியாது. ஆனால் தற்செயல் விடுப்புடன் இவ்விடுப்பை இணைத்துக் கொள்ளலாம். (அரசுக் கடித எண். 24686 /அவி III / ப.ம.நி.சீ. துறை நாள் 04.04.87)          

15 comments:

 1. I am a Probationary BT Asst. I would like to understand from someone that whether am i eligible for RL, Special casual Leaves or not??
  kindly explain?

  ReplyDelete
  Replies
  1. You are not eligible for ML and RL

   Delete
 2. No Specific rules are available to refuse these rules to you. But it depends under the Head whom you work.

  ReplyDelete
 3. Please include that RH can be combined with CL

  S. Ramanathan, M. A., M. Phil., B. Ed.

  ReplyDelete
 4. for the probationer, he can avail only CL

  ReplyDelete
 5. sir,i m working as tamil pandit in aided hr.sec.school since 2003,an another BT teacher through deployment has joined n our school 5 months before my BT promotion.can u tell me who is the senior person in my cader.some one is informed me deployment teacher is junior to me. kindlyiomnform me in detail.
  from:d.chandrasekaran // chandra_sekaran33@yahoo.c

  ReplyDelete
  Replies
  1. A teacher who joins a school on deploymen will be the Junior most in the particular cadre in the present school.

   Delete
 6. I want the format of medical leave form

  ReplyDelete
 7. sir,i m working as b.t asst,i finished m.a yoga.is it elligible for incentive

  ReplyDelete
 8. What will be the last working day for panchayat union Middle school in Pudukkottai District?

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. i'm working as a teacher. may i take rh on the compensatory working days?

  ReplyDelete
 11. is there any way to know about our cps statement? how can we get cps balance sheet?

  ReplyDelete
 12. Any G.O.for TN teachers for paternity leave

  ReplyDelete

.