உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

Tuesday, December 20, 2011

Go.Ms.No. 29 February 17, 2006-பள்ளிக்கல்வி - தமிழ்நாட்டிலுள்ள திறந்த வெளிப்பல்கலைக் கழகங்களில் இளங்கலை பட்டம் பெறாமல் நேரடியாக வழங்கப்படும் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புக்கு ஊக்க ஊதியம் அனுமதித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது - திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது

4 comments:

 1. Sir,
  I wish to know that this Go. Ms. No.29, dt.17.02.2006 is till valid or any amendment had been issued. Pl clarify.
  Balamurugan
  bala241072@gmail.com

  ReplyDelete
 2. I wish to know that after completing the B.Ed in IGNOU, how can i get Incentive without Evaluation? and through which GO.?

  ReplyDelete
 3. my friend was passed M.com while he was working as a secondary grade teacher he got one incentive increment for B.A B.ed.He did not allow another incentive for M.com degree.Now he got M.phil degree can he get one incentive increment? Let me know the rulings...

  ReplyDelete
 4. Sir
  Go.Ms.No. 29 February 17, 2006-பள்ளிக்கல்வி is not download what can i do

  ReplyDelete

.